CategoriesMedyczna marihuana

Antynowotworowe działanie marihuany

Konopie są zachwycające pod kątem wszechstronnego działania. Przeciwnowotworowe właściwości tej rośliny znane były już w starożytnym Egipcie, Indiach i Chinach – skąd pochodzą pierwsze wzmianki historyczne. 

Badania naukowe

Cristina Sanchez jest niewątpliwie jedną z niewielu wybitnych pionierów badań nad związkami zawartymi w konopiach. Początkowo jej badania skupiały się na odkryciu leku na łagodzenie bólu. Przeprowadzone doświadczenie wykazały jednak podczas analiz laboratoryjnych na modelach zwierzęcych, że THC w bardzo inteligentny sposób lokalizuje komórki rakowe indukując w nich apoptozową śmierć – czyli naturalny proces obumierania komórek. To otworzyło nowe kierunki badań, które trwają po dziś dzień w celu lepszego zrozumienia antynowotworowego mechanizmu działania konkretnych kannabinoidów pochodzących z konopi i oraz ich łączenia w odpowiednich proporcjach.

Polska grupa naukowców z Katedry Biochemii i Biotechnologii przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w składzie Paweł Śledziński, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski i Agnieszka Nowak, opublikowała w marcu 2018 r. raport medyczny dotyczący profilu antynowotworowego konopnych kannabinoidów. Publikacja potwierdza nie tylko apoptozowe działanie marihuany, ale skupia się również na innych procesach blokujących i protekcyjnych – hamują rozwój nowotworów i blokują możliwość powstawania zmian nowotworowych.

Wiele eksperymentów in vitro i in vivo wykazało, że kannabinoidy hamują proliferację komórek rakowych, stymulują autofagię i apoptozę, a także mają potencjał hamowania angiogenezy i przerzutów. Istnienie układu endokannabinoidowego i możliwość wpływania na niego przez kannabinoidy zapoczątkowało nową drogę leczenia.

W praktyce…

Medyczna marihuana w Polsce wciąż jeszcze jest najczęściej stosowana jako pomocnicza terapia trzeciego lub czwartego rzutu, a i to zależy od przychylności lekarza. Zapewne związane jest to z dość ograniczoną wiedzą na temat konopnych terapii przez rodzimych specjalistów. W Izraelu natomiast pacjenci otrzymują kannabinoidy na oddziałach onkologicznych już kiedy pierwsze leki nie przynoszą oczekiwanego skutku. 

Przyjmowanie kannabinoidów jako terapia uzupełniająca przynosi ze sobą ogrom korzyści. Takie leczenie przyczynia się do skuteczniejszego hamowania rozwoju zmian nowotworowych tkanek i komórek ludzkiego organizmu. Wspomaga zwalczanie i redukcję raka oraz działa protekcyjnie – zapobiega nawrotom i przerzutom oraz chroni zdrowe komórki. 

Ponadto przyjmowanie medycznej marihuany pomaga niwelować skutki przeprowadzonej chemioterapii lub radioterapii. Marihuana skutecznie ogranicza ogólnocielesny ból spowodowany uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego przez stosowane leki. Pomaga niwelować skutki hiperkaliemii i hipokalcemii.

Konopie świetnie wspierają farmakologiczne leczenie, a w niektórych przypadkach skutecznie wyleczyły pacjentów z białaczki, nieoperacyjnych nowotworów mózgu czy raka piersi. Kannabinoidy skutecznie ograniczają nudności i wymioty spowodowane przyjmowaniem leków przeciwnowotworowych. Stymulują apetyt i zdrowy sen, gdzie regeneracja organizmu po silnie obciążającej chemioterapii jest niezwykle istotna w szybkim powrocie do zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.