CategoriesMedyczna marihuana

Kannabinoidy w zaburzeniach neurologicznych pracy mózgu

Epilepsja to zaburzenie neurologiczne mózgu o szerokim spektrum objawów, które zwykle pojawiają się we wczesnym dzieciństwie w postaci powtarzających się, niekontrolowanych napadów padaczki – począwszy od niezauważalnych powtarzalnych automatyzmów ruchowych, aż po skutki całego ciała związane z napadami toniczno-klonicznymi. Nieleczona, co często występuje z powodu obecnego braku skutecznych terapii, długotrwała ekspozycja na szkodliwe skutki powtarzających się napadów prowadzi do opóźnień rozwojowo-poznawczych, wad rozwojowych mózgu, urazowych uszkodzeń mózgu i zwiększonego ryzyka SUDEP (nagła, niewyjaśniona śmierć padaczkowa). Jest nieuleczalna, ale w większości przypadków można uzyskać znaczną remisję objawów przez stosowanie odpowiedniej terapii.

Kanna…

Terapie konopne otworzyły nowy kierunek leczenia zespołów padaczkowych. Skutecznie wpływają na remisję objawów nawet przy epilepsji opornej na leczenie farmakologiczne. Chociaż dokładny mechanizm działania kannabinoidów w leczeniu padaczki jest nadal niepewny, wykazano, że CBD ma wielki potencjał przy tej dolegliwości. Wynika to głównie z jego aktywności w układzie endokannabinoidowym organizmu, który obejmuje grupę białek lipidowych, enzymów i receptorów biorących udział w wielu procesach biochemicznych mózgu.

Podstawowym mechanizmem działania CBD w układzie endokannabinoidowym jest ujemna modulacja allosteryczna receptora kannabinoidowego CB1, najliczniejszego receptora w mózgu sprzężonego z białkiem G (GPCR).

Obecnie zidentyfikowano kilka kannabinoidów, które mogą być stosowane jako przeciwpadaczkowe:

  • kannabidiol (CBD),
  • kannabidiwaryna (CBDV),
  • kannabigerol (CBG),
  • tetrahydrokannabiwaryna (Δ-9-THCV),
  • kwas tetrahydrokannabinolowy (Δ-9-THC-a).

Chociaż cały ich potencjał terapeutyczny jest nadal badany, obiecujące wyniki uzyskano na podstawie modeli zwierzęcych i ludzkich, a także badań klinicznych. Stwierdzono, że bezpieczeństwo stosowania jest wyższe niż w przypadku powszechnie stosowanych leków.

Mechanizm działania

Uważa się, że aktywność przeciwdrgawkowa CBD i CBDV, najlepiej zbadanych spośród przeciwpadaczkowych kannabinoidów, jest modulowana przez ich wpływ na nieselektywne kanały kationowe, znany jako receptory kapsaicyne – TRPV1 oraz TRPV2 i TRPA1.  Receptory te są częścią dużej rodziny kanałów jonowych, które biorą udział w indukcji i postępie kilku rodzajów padaczki. Wykazano, że CBD i CBDV wchodzą w interakcję z tymi receptorami, a następnie zmniejszają ich aktywność w synapsach neuronowych. Desensytyzacja tych kanałów jonowych jest potencjalnym mechanizmem, który redukuje objawy napadowe ze względu na obniżenie zaburzonej aktywności elektrycznej mózgu na poziomie neuronalnym.

Leki na bazie konopi

Epidiolex jest zatwierdzonym przez FDA lekiem stosowanym w zaburzeniach neurologicznych. Skutecznie stosowany w zespole Lennoxa-Gastauta, Draveta i innych ciężkich przypadkach epileptycznych. Jest wolny od THC, który nie powinien być używany w terapii leczenia napadów padaczkowych ze względu na wzmacnianie elektrycznej aktywności neuronowej. Skład tego leku opiera się na CBD, który hamuje aktywność neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. CBD w naturalny sposób podpina się pod receptory CB1 na zasadzie odwrotnego agonisty. CBD jest silnym negatywnym (ujemnym) modulatorem allosterycznym receptora CB1 i właśnie to działanie ma kluczowy wpływ na remisję napadów padaczkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.