Ada Nowatorska – Bourget

Aabsolwentka I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jest w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, aktualnie związana z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz kongresach w kraju i zagranicą. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na holistyczne podejście do pacjenta. Nie tylko standardy postępowania, ale także dobry kontakt z pacjentem to jej priorytet. Medycyna paliatywna, leczenie bólu u pacjentów jest w głównym kręgu jej zainteresowań.