Anna Sugajska

Lekarz w trakcie kształcenia specjalizacyjnego z dziedziny Radioterapii onkologicznej (Klinika i Zakład Radioterapii, Szpital MSWiA w Olsztynie); jest doktorantem i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017r. ukończyła studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych” na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2018r. ukończyła kurs dla lekarzy „Medycyna paliatywna” organizowany przez Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie. Obecnie poza pracą w szpitalu onkologicznym związana jest z Hospicjum Stacjonarnym i Domowym im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz przychodniami konopnymi w Warszawie i Olsztynie.  W pracy zawodowej zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych oraz objawów z tym związanych, także z zastosowaniem preparatów konopnych. Stale pogłębia swoją wiedzę śledząc bieżące doniesienia naukowe oraz aktywnie uczestnicząc w szkoleniach.